Kenaikan Pangkat

Persyaratan Usul Kenaikan Pangkat

1. Kenaikan Pangkat Reguler / KPO Less Paper (Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana)

a.    Fotocopy Sah SK CPNS;

b.    Fotocopy Sah SK Pangkat Terakhir;

c.     ASLI SKP 2 Tahun Terakhir;

d.    Fotocopy Ijazah dan Transkirp Nilai yang dilegalisir tinta basah oleh Pejabat yang berwenang dan Pangkalan Data / Forlap Dikti (Apabila terjadi peningkatan pendiikan);

e.    Fotocopy Sah Ujian Dinas / Diklat Penjenjangan (apabila terjadi peningkatan golongan);

f.      Daftar Riwayat Hidup (golongan IV/A keatas).

2. Kenaikan Pangkat Pilihan (Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional)

a.    Fotocopy Sah SK CPNS;

b.    Fotocopy Sah SK PNS;

c.     Fotocopy Sah SK Pangkat Terakhir;

d.    ASLI SKP 2 Tahun Terakhir;

e.    ASLI Penetapan Angka Kredit/PAK (Jabatan Fungsional);

f.      Fotocopy Sah SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional;

g.    Fotocopy Sah SK Jabatan Struktural dan Surat Pernyataan Pelantikan Terakhir dan sebelumnya;

h.    Fotocopy Sah Ujian Dinas / Diklat Penjenjangan Struktural (apabila terjadi peningkatan golongan);

i.      Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir tinta basah oleh Pejabat yang berwenang dan Pangkalan Data / Forlap Dikti;

j.      Daftar Riwayat Hidup (golonga IV/A keatas).

3. Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah

a.    Fotocopy Sah SK CPNS;

b.    Fotocopy Sah SK PNS;

c.     Fotocopy Sah SK Pangkat Terakhir;

d.    ASLI SKP 2 Tahun Terakhir;

e.    ASLI Surat Keterangan Uraian Tugas sesuai dengan Ijazah yang diperoleh yang dibuat oleh serendah-rendahnya Pejabat Eselon II Definitif;

f.      ASLI Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah;

g.    ASLI Surat Keterangan Ijin Belajar / Fotocopy Sah SK Tugas Belajar;

h.    Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir tinta basah oleh Pejabat yang berwenang dan Pangkalan Data / Forlap Dikti.